+1 2223 4567 Monday - Sunday 10:00 - 22:00 4th Avenue Kingston Street New York USA
+1 8887-3342 Monday - Sunday 10:00 - 22:00 55th Floor Paulsson Building San Francisco
+1 2223 4567 Monday - Sunday 10:00 - 22:00 4th Avenue Kingston Street New York USA
+1 8887-3342 Monday - Sunday 10:00 - 22:00 55th Floor Paulsson Building San Francisco

Elektrostatik Filtreli Bacasız Havalandırma Santrali

  • Elektrostatik filtreli olarak üretilen sistemler, özellikle davlumbaz havalandırma sistemlerinde baca sorunu olan işletmelerde tercih edilmektedir.
  • Sistem çalışma Prensibi:Elektrostatik hızlandırma prensibini kullanarak havadaki koku, is, duman, yağ, toz gibi partikülleri elimine ederek, işletmelerin dışarıya saldıkları kirli, kötü kokulu ve yağlı havayı arındırır.
  • Elektrostatik hızlandırma yönteminde öncelikle hava, bir fan ile çekilerek yıkanabilir metal ön-filtreye sokulur ve böylelikle büyük partiküllerden arındırılır.Sonrasında ise boyutu 0.3 mikron (1 mikron = 1/1.000 mm) olan parçacıklar çok güçlü bir manyetik alandan geçirilir (iyonize edildiği bölüm).
  • Burada parçacıklar pozitif elektrik yükü ile yüklenir.
  • Bu pozitif yüklü parçacıklar eşit aralıklı paralel dizilmiş toplayıcı bir yüzeyden geçerler.
  • Bu yüzeyler sırasıyla negatif ve pozitif yüklüdürler.
  • Pozitif yüklü olanlar bu parçacıkları iterlerken, negatif yüklü yüzeyler bu parçacıkları çeker ve toplarlar.
  • Filtreye yapışan parçacıklar, uygun zamanda temizlenir yeniden yerine takılır. Cihaz üzerinde bulunan yağ musluklarına drenaj bağlanır, biriken yağ  bu musluklardan atılır.
Avantajları:
Yangın Riski
Davlumbazdan gelen havanın içerdiği yağ ve duman, geçtiği kanallara ve kullanılan fana yapışmaktadır. Bu da işletmelerde yangın çıkma riskini yüksek oranda arttırmaktadır. ALMİRA Elektrostatik Filtre, kanallardan geçen havada asılı bulunan yağ ve duman partiküllerini %99 ’ a varan bir verimle filtre edebilmektedir. Kanal yüzeylerinde yağ birikmesinin önüne geçildiğinden, ALMİRA Elektrostatik Filtre kanal kaynaklı yangın riskini en aza indirmektedir.
Minimum Bakım ve Sarf Gideri
Hava kanallarına ve fanlara gelecek yağ oranı çok azaldığından, temizlik periyodları, dolayısıyla buna ayrılacak bütçe de azalacaktır.Ayrıca ALMİRA Elektrostatik Filtrenin hücresi kolayca yerinden çıkarılıp alınmakta ve istenirse operatör tarafından kolayca temizlenebilmektedir.
Minimum Çevre Kirlenmesi
ALMİRA Elektrostatik Filtrenin bir diğer faydası çevre üzerinedir. Bacalardan çevreye atılan yağ, duman ve koku emisyonunu en aza indirilmektedir.Dolayısıyla, çevre kaynaklı alınabilecek şikayetler azalarak, uzun vadede temiz işletme imajınıza katkıda bulunacaktır.
Minimum Koku Emisyonu
ALMİRA Elektrostatik Filtre bacalardan çıkan gıda kaynaklı kokuları da engellemektedir.Opsiyonel karbon filtreler ve koku kontrolü projeleri ile ALMİRA Elektrostatik Filtre birleştirildiğinde koku giderme verimi %99 ’ a ulaşabilmektedir.
Minimum Verim Kaybı
ALMİRA Elektrostatik Filtre kurulmuş sistemlerde %99 ’ a varan egzoz hattı ve fan temizliği sayesinde, performans kaybı en aza indirilmektedir.
Mutfak Egzozunda Isı Geri Kazanım
Davlumbazdan emiş yapılan yağ, duman ve koku ile beraber, şartlandırılmış hava da dışarı atılmaktadır. Egzoz miktarı ile enerji kayıpları doğru orantılıdır. Mutfak egzozlarında ısı geri kazanım, reküperatörün plaka aralığı 2 mm olduğundan ve atılan yağ buharının hava kanallarını kolaylıkla tıkamasından dolayı verimli yapılamamaktadır.ALMİRA Elektrostatik Filtre kullanıldığında ise, hava ısı geri kazanım cihazına gelmeden yağ buharından %99 oranında arındırılmış olacak , reküperatör tıkanmayacak; kurulan bu sistem ile, egzozdaki enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılabilecektir.
Minimum Enerji Sarfiyatı
ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.